SEKSYEN DIGITAL

UNIT DI BAWAH SEKSYEN DIGITAL:


Unit Fungsi
Unit ICT
 • Memastikan sistem komputer Jabatan dalam keadaan terus berfungsi dengan baik
 • Memberi khidmat sokongan teknikal dan maklumat kepada pengguna-pengguna ICT di Jabatan Cetak Kerajaan
 • Membangunkan, menyelenggarakan dan mengemaskinikan Laman Web Rasmi Jabatan Cetak Kerajaan
 • Mengkaji pembangunan IT dan menentukan keperluan dan kemudahan IT di Jabatan Cetak Kerajaan Negeri
 • Memperkembangkan serta memperluas pengunaan IT di Jabatan selaras dengan konsep-konsep Kerajaan Elektronik dan Reinventing Government terutama dalam mempertingkat penggunaan aplikasi-aplikasi web seperti e-Cuti, e-Mel, e-Pekeliling
 • Mengkaji keperluan Latihan IT dari semasa ke semasa kepada semua anggota Jabatan Cetak Kerajaan
Unit Pemasaran Dan E-Terbitan
 • Pemasaran hasil keluaran dan perkhidmatan jabatan.
 • Mengenal pasti sasaran pasaran dan menganalisis trend pasaran semasa.
 • Merangka dan melaksanakan pelan strategik untuk memenuhi permintaan pelanggan.
 • Mengurus aktiviti bagi mempromosi produk jabatan.
 • Memantau kempen pemasaran untuk memastikan pelaksanaan yang berkesan.


STRUKTUR SEKSYEN Digital:


Ketua Bahagian
 • Ketua Penolong Pencetak Kerajaan II, Pegawai Penerbitan (N48)
Ketua Seksyen
 • Pegawai Penerbitan (N41/N44)
Ketua Unit
 • Pembantu Penerbitan (N22)
 • Penolong Pegawai Penerbitan (N29)(KUP)
Kakitangan
 • Pembantu Penerbitan (N19/N22)


Ke Laman Utama