DIREKTORI TELEFON

PANDUAN TELEFON PEGAWAI KANAN DAN KETUA UNIT JABATAN CETAK KERAJAAN


Nama Nama Jawatan No. Tel Pejabat (088) No. Telefon
Encik Roland Fred Phan Pencetak Kerajaan 538236 0168415678
Puan Liew Chern Wei Timb. Pencetak Kerajaan 538766 0168496909
Encik Donny Ponong Ketua Pen. Pencetak Kerajaan 538239 0138712822
Puan Fauziah Jalimbun Abdullah Pen. Pencetak Kerajaan I 538203 0103618838
Encik Julius Bakar Penolong Pencetak Kerajaan II 538260 0168112362
Encik Abdul Jamil Bin Kanak Ketua Seksyen Pentadbiran 538241 0165885002
Puan Suhaila Binti Lidin Ketua Seksyen Akaun 538242 0146773730
Puan Diana Yap Kim Vui Ketua Seksyen Bekalan Stor dan Pengurusan Aset 538731 0198726168
Puan Fazlinawati Binti Abdul Mumin Ketua Seksyen Percetakan 538263 0195326481
Encik Giles Melter Jimbangan Ketua Seksyen Pengurusan Aset 538384 0168495306
Puan Suhaymah Binti Dow Ketua Seksyen Penjilidan 538743 0128442267
- Ketua Seksyen Pra-cetak 538152 -
Puan Siti Asurah Binti Wata Ketua Seksyen Borang Bercetak dan Terbitan 538275 0146728729
Puan Zuhratun Noor Binti Japri Ketua Seksyen Latihan, Peperiksaan dan Inovasi 538259 0168488449
Puan Zaiton Binti Bok Pembantu Tadbir (Akaun) 538249 0198709800
Puan Herawati Arang Pembantu Tadbir (Pentadbiran) 538761 0168402402
Puan Netah Doiven Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) 538246 0178948208
Puan Jaliha Binti Jaman @ Jamal Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) (Pejabat TPK) 538292 0138971263
Puan Rainy Gitom Pembantu Penerbitan Kanan (Kos Percetakan) 538261 0168186177
Puan Rostianah Taip Pembantu Penerbitan (Anggaran dan Kos Percetakan) 538744 0168266976
Encik Mody Jonioh Pembantu Penerbitan (Kamera, Plat dan Percetakan Digital) 538740 0168010029
Puan Kasma Amat Pembantu Penerbitan Kanan (Penjilidan) 538293 0109420401
Puan Rainy Tatu Pembantu Tadbir (Bekalan Stor) 538276 0195325441
Encik Faizuan Bin Mohd Fazli Pembantu Penerbitan Kanan (Grafik dan Reka Letak) 538272 0139321236
Encik Mohan Balakrishnan Pembantu Penerbitan (Pembersihan dan Aset) 538252 0135412925
Puan Lai Li Yung Pembantu Penerbitan (Aturhuruf Komputer Grafik dan Pereka) 538762 0146709806
Encik George Jipinis Pembantu Penerbitan (Reka Letak) 538748 0149532258
Encik Vivian Jintol Pembantu Penerbitan (Percetakan Ofset dan Litografi) 538273 0168428573
Puan Emily Dambung Pembantu Penerbitan (Jilid Kawalan) 538763 0128302826
Puan Nor Aziera Binti Nostan Pembantu Penerbitan (Penyelarasan dan Data Pelanggan) 538740 0138860510
Encik Harry Erland Mobinsil Pembantu Penerbitan (Unit Pemotong Kertas) 538751 0168403755
Encik Hui Poh Lok Pembantu Penerbitan (Percetakan Ofset) 538749 0168251184
Encik Mohd Rezzan Jamain Pembantu Penerbitan (IT) 538257 -
**Rujuk Unit Latihan Pembantu Penerbitan (Perpustakaan) 538245 -
Encik Awang Dulamit Pembantu Penerbitan (Penyelenggaraan) 538258 0178567745
Puan Azrinah Bte M. Baham Pembantu Penerbitan (Jilid Khas) 538763 01140143372
- Pembantu Penerbitan (Percetakan Kawalan) 538748 -
Encik Ayong Nurani Pembantu Penerbitan (JIlid Am) 538262 -
Puan Esther Samat @ Jacques Pembantu Penerbitan (Pembaca Pruf) 538264 0164165905
Puan Siti Safwanah Mohammed Pembantu Penerbitan (Latihan, Peperiksaan dan Inovasi) 538256 0128319597
Puan Norlena Bte Abdul Majid Pembantu Penerbitan (Perolehan) 538253 0178189663
Puan Wan Dayang Azwani Bte Wan Mohammad Pembantu Penerbitan (Penjualan) 538745 0143538306
**Unit Pembekalan Stor Unit Pembekalan Stor 538276 -
**Perhubungan Am Perhubungan Am 538767 -
Pengawal Keselamatan Pondok Keselamatan 538755 -


Ke Laman Utama