DIREKTORI TELEFON

PANDUAN TELEFON PEGAWAI KANAN DAN KETUA UNIT JABATAN CETAK KERAJAAN


Nama Nama Jawatan No. Tel Pejabat (088) No. Telefon
Encik Roland Fred Phan Pencetak Kerajaan 538236 0168415678
Puan Liew Chern Wei Timbalan Pencetak Kerajaan 538766 0168496909
Encik Donny Ponong Ketua Penolong Pencetak Kerajaan 538239 0138712822
Puan Fauziah Jalimbun Abdullah Penolong Pencetak Kerajaan I 538203 0103618838
Encik Julius Bakar Penolong Pencetak Kerajaan II 538260 0168112362
Puan Rufina Gondipon Ketua Bahagian Pengurusan Stor Pusat & Aset 538243 0178657028
Encik Abdul Jamil bin Kanak Ketua Seksyen Pentadbiran Am 538241 0165885002
Puan Suhaila binti Lidin Ketua Seksyen Akaun dan Kewangan 538242 0146773730
Puan Diana Yap Kim Vui Ketua Seksyen Bekalan Stor 538731 0198726168
Puan Fazlinawati binti Abdul Mumin Ketua Seksyen Percetakan 538152 0195326481
Encik Giles Melter Jimbangan Ketua Seksyen Aset & Penyelenggaraan 538384 0168495306
Puan Suhaymah binti Dow Ketua Seksyen Penjilidan 538743 01125334988
Encik Faizuan @ Aswan bin Mohd Fazli Ketua Seksyen Pra Cetak 538263 0139321236
- Ketua Seksyen Borang Bercetak dan Terbitan 538275 -
Puan Zuhratun Noor binti Japri Ketua Seksyen Latihan, Peperiksaan dan Inovasi 538259 0168488449
Puan Zaiton binti Bok Ketua Unit Akaun 538249 0198709800
Puan Herawati Arang Ketua Unit Pentadbiran Am 255322 0168402402
Puan Juliana Akong @ Emily Setiausaha Pejabat (PA/PKS) 538246 0107922157
- Pembantu Setiausaha Pejabat (PA/TPK) 538292 -
Puan Nor Aziera binti Nostan Ketua Unit Kanan Kos Percetakan 538261 0138860510
Puan Rainy Gitom Ketua Unit Kanan Grafik & RekaLetak 538272 0168186177
Encik George Jipinis Ketua Unit Kanan Percetakan Ofset & Litografi 538273 0143653609
Puan Kasma binti Amat Ketua Unit Kanan Penjilidan 538293 0109420401
Puan Rostianah binti Taip Ketua Unit Anggaran dan Kos Percetakan 538744 0168266976
Encik Agallius Jipsin Ketua Unit Data Pelanggan, Penyelarasan & Hubungan Awam 252322 0109027516
Puan Lai Li Yung Ketua Unit Aturhuruf Komputer Grafik dan Pereka 538762 0146709806
Puan Esther Samat @ Jacques Ketua Unit Pembaca Pruf (Fax : 261872) 538264 0164165905
Encik Fredoline George Jinawat Ketua Unit Percetakan Digital 538740 0178506388
Encik Hui Poh Lok Ketua Unit Percetakan Ofset 538749 0168251184
Encik Siprin Saidi Ketua Unit Percetakan Kawalan 538749 0128323821
Encik Harry Erland Mobinsil Ketua Unit Unit Pemotong Kertas 251322 0168403755
Encik Ayong Nurani Ketua Unit JIlid Am 538262 -
Puan Azrinah bte M. Baham Ketua Unit Jilid Khas 538763 01153469979
Puan Emily Dambung Ketua Unit Jilid Kawalan 538763 0128302826
Encik Mohd Rezzan bin Jamain Ketua Unit IT 538257 -
Puan Siti Safwanah binti Mohammed Ketua Unit Latihan, Peperiksaan dan Inovasi 538256 0128319597
Puan Norlena bte Abdul Majid Ketua Unit Perolehan 538253 0178189663
Encik Awang bin Dulamit Ketua Unit Penyelenggaraan 538258 0178567745
Encik Mohan bin Balakrishnan Ketua Unit Pembersihan dan Aset 538252 0135412925
Puan Rainy Tatu Ketua Unit Bekalan Stor 538276 0195325441
Puan Wan Dayang Azwani bte Wan Mohammad Ketua Unit Penjualan 538745 0143538306
**Perhubungan Am Perhubungan Am / Pegawai Khidmat Pelanggan 538767 -
Pengawal Keselamatan Pondok Keselamatan 538755 -


Ke Laman Utama