VISI, MISI, OBJEKTIF


Visi

Menjadi pusat percetakan, penerbitan dan pembekal alat tulis yang berintegrasikan teknologi pendigitalan yang terunggul di Sabah.

Misi

  • Melaksanakan tanggungjawab dan melestarikan teknologi digital dalam memberikan perkhidmatan pencetakan, penerbitan dan membekal alat tulis kepada semua pejabat Kerajaan Negeri.

  • Membudayakan inovasi dalam amalan kerja dan pengurusan sumber manusia demi kecemerlangan organisasi dan sistem penyampaian perkhidmatan awam negeri.Objektif

Untuk memastikan bahawa perkhidmatan awam negeri diberikan perkhidmatan percetakan, penerbitan dan bekalan alat tulis dengan ekonomi, cekap dan berkualiti.Ke Laman Utama