PERKHIDMATAN PENJILIDAN

PENJILIDAN

Jabatan Cetak memberikan perkhidmatan menjilid buku kepada pejabat kerajaan seperti majalah, warta kerajaan, undang-undang dan bahan cetakan cerai yang perlu dibukukan boleh dijilidkan di jabatan ini. Jabatan ini juga memberi perkhidmatan menjilid semula buku-buku yang rosak.


Jabatan membuat kerja jilidan khas, antaranya seperti berikut:


Kulit Binding
Kulit Tebal (Full Bound, Half Bound, Quarter Bound)

Comb Binding

Wire 'O' Binding

Perfect Binding

Loose Leaf CoverKlik Untuk Membaca Cara-cara Memesan Perkhidmatan Penjilidan

Klik Untuk Membaca Cara-cara Membuat PembayaranKe Laman Utama