UNIT KOS PERCETAKAN

FUNGSI UTAMA UNIT KOS PERCETAKAN:


  • Menerima arahan daripada Ketua Bahagian Pengeluaran, Percetakan, Penjilidan dan Kemasiap PAK untuk pengeluaran Doket/Tiket Arahan Kerja
  • Meneliti/merekod setiap pesanan kerja
  • Bertanggungjawab mengenai keperluan bahan-bahan percetakan dan penjilidan dan anggaran harga sebenar
  • Memberi maklumat kemajuan progres kerja
  • Menyelaras tempahan, menyediakan spesifikasi kerja, menyemak stok bahan keperluan dan menyediakan surat pembelian stok kepada Ketua Bahagian


SUB-UNIT DI BAWAH UNIT KOS PERCETAKAN:


Unit
  • Unit Data Pelanggan, Penyelarasan dan Hubungan Awam
  • Unit Anggaran dan Kos Percetakan


STRUKTUR UNIT KOS PERCETAKAN:


Ketua Unit
  • Pembantu Penerbitan (N26)
  • Pembantu Penerbitan (N22)
Kakitangan
  • Pembantu Penerbitan (N19/N22)


Balik