SEKSYEN AKAUN DAN KEWANGAN

FUNGSI UTAMA SEKSYEN AKAUN DAN KEWANGAN:


 • Pengurusan keseluruhan fungsi-fungsi perakaunan dan pejabat kerajaan.
 • Melaksanakan analisis laporan kewangan serta fungsi perbendaharaan.
 • Bertanggungjawab terhadap aktiviti perakaunan, belanjawan jabatan serta urusan gaji dan elaun kakitangan.


STRUKTUR SEKSYEN AKAUN DAN KEWANGAN:


Ketua Bahagian
 • Timbalan Pencetak Kerajaan, Pegawai Penerbitan (N52)
Ketua Seksyen
 • Pegawai Kewangan (W41/W44)
 • Penolong Akauntan (W32)
Ketua Unit
 • Pembantu Tadbir Kewangan (W22)
Kakitangan
 • Pembantu Tadbir Kewangan Perbenlanjaan P/O (N19/N22)
 • Pembantu Tadbir Kewangan Gaji dan Berpencen P/O (N19/N22)
 • Pembantu Tadbir Kewangan Hasil P/O (N19/N22)
 • Pembantu Operasi (N11/N14)


Balik