SEKSYEN LATIHAN, PEPERIKSAAN DAN INOVASI

FUNGSI UTAMA SEKSYEN LATIHAN, PEPERIKSAAN DAN INOVASI:


Seksyen Latihan, Peperiksaan dan Inovasi merancang, melaksanakan dan mengendalikan program latihan dan kursus kakitangan.UNIT DI BAWAH SEKSYEN LATIHAN, PEPERIKSAAN DAN INOVASI:


Unit Fungsi
Unit Latihan dan Peperiksaan
  • Menyelaras pelaksanaan program kursus, Latihan dalam Talian (Online) dan In-house Training, bengkel teknikal di dalam Jabatan
  • Menyelaras permohonan kursus di luar Jabatan
  • Memproses permohonan peperiksaan perkhidmatan kakitangan
  • Memproses permohonan dan merancang Latihan Industri (Praktikal) pelajar yang memohon menjalankan latihan ilmiah dalam Jabatan
  • Mengemaskini SM2 kakitangan yang telah menghadiri latihan/bengkel


STRUKTUR SEKSYEN LATIHAN, PEPERIKSAAN DAN INOVASI


Ketua Seksyen
  • Penolong Pegawai Penerbitan (N29)
Ketua Unit
  • Pembantu Penerbitan (N22)
Kakitangan
  • Pembantu Penerbitan (N19/N22)


Balik