SEKSYEN PERCETAKAN

FUNGSI UTAMA SEKSYEN PERCETAKAN:


 • Mencetak semua pesanan percetakan mengikut kehendak pelanggan
 • Memotong stok kertas/kad mengikut ukuran percetakan
 • Mencetak kerja yang mengandungi warna penuh dan hitam putih
 • Mencetak kerja-kerja bertaraf Terhad, Rahsia dan Sulit Kerajaan Negeri dan Persekutuan
 • Menghantar Tiket kerja yang telah siap dicetak ke Unit Jilid


UNIT DI BAWAH SEKSYEN PERCETAKAN:


Unit Fungsi
Unit Percetakan Ofset
 • Mengira kertas dan kad dan memotong stok kertas dan kad mengikut ukuran percetakan dan kuantiti yang diperlukan
 • Membuat kerja percetakan am yang berwarna penuh dan hitam putih. Contoh Kerja Unit Percetakan Ofset ialah seperti mencetak:

 • 1. Buku Aturcara
  2. Buku Laporan Tahunan
  3. Majalah dan Risalah
  4. Borang-borang
  5. Kad-kad
  6. Kulit fail
  7. Warta Kerajaan dan Tambahan
  8. Kertas Dewan Undangan Negeri
  9. Buku Catatan Harian
  10. Poster
  11. Takwim
  12. Borang JBN38
  13. Kepala Surat
  14. Buku Anggaran Hasil, Emolumen, dan Pembangunan


Unit Fungsi
Unit Percetakan Kawalan
 • Mencetak kerja-kerja percetakan yang bernombor siri
 • Mengira kertas/kad dan memotongnya mengikut ukuran percetakan dan kuantiti yang diperlukan
 • Mencetak semua kerja bertaraf Terhad, Rahsia dan Sulit seperti:

 • 1. Kertas Undi Pilihanraya Negeri dan Parlimen
  2. Dokumen-dokumen kerajaan
  3. Buku-buku Resit Hasil
  4. Mencetak kerja-kerja dalam bentuk warna penuh (Computer Foam) Web Mesin
  5. Warta Kerajaan dan Tambahan
  6. Sampul-sampul Surat


STRUKTUR SEKSYEN PERCETAKAN:


Ketua Seksyen
 • Penolong Pegawai Penerbitan (N32)
Ketua Unit Percetakan Ofset Litografi
 • Pembantu Penerbitan (N26)
Ketua Unit Percetakan Ofset dan Ketua Unit Percetakan Kawalan
 • Pembantu Penerbitan (N22)
Kakitangan
 • Pembantu Penerbitan (N19/N22)
 • Pembantu Penerbitan (N19/N22) (KUP)
 • Pembantu Awam (H11)


Balik