SEKSYEN PRA-CETAK

FUNGSI UTAMA SEKSYEN PRA-CETAK:

Seksyen ini bertanggungjawab menyelaras dan merancang gunatenaga, bahan-bahan keperluan pencetakan serta peralatan dengan berpandukan kepada keperluan semasa dan pesanan yang diterima oleh Jabatan. Seksyen ini juga berperanan untuk memastikan kerja-kerja persediaan pra-cetak dapat disempurnakan untuk kerja-kerja pencetakan dan penjilidan.UNIT DI BAWAH SEKSYEN PRA-CETAK:


Unit Fungsi
Unit Pembaca Pruf
 • Membuat pembacaan pruf yang ditaipset oleh Unit Aturhuruf Komputer
 • Membuat pembacaan mengikut Style of the House
 • Membuat pembacaan pruf untuk kerja bertaraf Terhad, Rahsia, Sulit dan Kerja-kerja Am
 • Membuat semakan mengikut bahan yang dibekalkan oleh pelanggan seperti gambar, kerja seni, ukiran, warna yang diperlukan dan lain-lain
 • Menyusun nombor/folio bagi setiap muka surat
 • Membuat semakan pruf layout yang sedia untuk diproses
 • Menyusun format penerbitan warta-warta kerajaan
 • Menyediakan indeks penerbitan warta-warta kerajaan


Unit Sub-unit Fungsi
Unit Grafik dan Reka Letak Unit Atur Huruf Komputer, Grafik dan Design
 • Membuat taipset/reka letak mukasurat menggunakan komputer (desktop publishing)
 • Reka bentuk, pisah warna, edit imej
 • Membuat pengubahsuaian salinan asal pelanggan yang dibekalkan dalam bentuk digital
 • Membuat taipset bertaraf Terhad, Rahsia, Sulit dan kerja am
 • Cetakan pruf untuk pembacaan pruf
 • Cetakan pruf untuk pelanggan
 • Membuat kerja reka letak/reka bentuk dan menyediakan dummy untuk pencetakan hitam putih atau berwarna penuh cara cetakan ofset
 • Membuat pembetulan teks yang telah disemak oleh Pembaca Pruf
 • Membuat perancangan kerja mengikut ukuran percetakan, cara penjilidan dan kesesuaian mesin mencetak
 • Menyusun muka surat/layout yang disediakan
 • Menyimpan gambar, bahan asal pelanggan ke dalam hard disk
 • Menyemak reka letak/kerja seni sebelum diproses
 • Mengeluarkan plat menggunakan mesin CTP


Unit Fungsi
Unit Percetakan Digital dan Rekaletak & CTP
 • Mencetak kerja percetakan menggunakan pencetak digital untuk kerja-kerja percetakan hitam putih dan warna penuh
 • Mencetak grafik kegunaan luar bangunan seperti poster, kain rentang, pembungkus dan lain-lain menggunakan pencetak warna pancut (ink jet printer) format lebar
 • Mencetak kad ID
 • Mencetak imej ke gelas


STRUKTUR SEKSYEN PRA-CETAK:


Ketua Seksyen
 • Penolong Pegawai Penerbitan (N29)
Ketua Unit
 • Pembantu Penerbitan (N26)
 • Pembantu Penerbitan (N22)
Kakitangan
 • Pembantu Penerbitan (N19/N22)


Balik