SEKSYEN BEKALAN STOR

SUB-SEKSYEN DI BAWAH SEKSYEN BEKALAN STOR:


Sub-Seksyen
Seksyen Borang Bercetak & Terbitan


UNIT DI BAWAH SUB-SEKSYEN BORANG BERCETAK & TERBITAN:


Unit Sub-Unit Fungsi
Unit Stor Unit Stor, Alat Tulis, Resit, Borang Am & Bercetak Mengendalikan bahan-bahan yang siap dicetak dari Unit Jilid untuk dihantar ke Seksyen Stor bagi tujuan pengagihan kepada Jabatan dan Agensi-agensi Kerajaan Negeri.
Unit Stor Kertas & Bahan Ofset Mengendalikan kerja-kerja pembekalan stok dalaman.
Unit Lejar Membuat pengemaskinian semua stok-stok yang terdapat dalam simpanan Seksyen Stor dan Bekalan.

Unit Fungsi
Unit Penjualan
 • Mengendalikan perkhidmatan kaunter untuk urusan pengedaran dan penjualan bahan-bahan terbitan kepada semua organisasi kerajaan, swasta dan awam
 • Mengendalikan urusan pengedaran bahan-bahan terbitan kerajaan kepada semua kementerian, jabatan kerajaan serta agensi-agensinya
 • Mengendalikan urusan pengedaran dan penjualan bahan-bahan terbitan kerajaan kepada organisasi bukan kerajaan dan individu perseorangan
 • Memproses pesanan dan langganan pelanggan untuk bahan-bahan terbitan kerajaan
 • Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan stor bahan-bahan terbitan kerajaan
 • Tugasan mengemaskini data modul Terbitan Kerajaan dan Sistem JCK


STRUKTUR SEKSYEN BEKALAN STOR:


Ketua Seksyen
 • Penolong Pegawai Tadbir (N32)
 • Penolong Pegawai Tadbir (N29)
Ketua Unit
 • Pembantu Tadbir (N22)
Kakitangan
 • Pembantu Tadbir P/O (N19/N22)
 • Pembantu Penerbitan (N19/N22)
 • Pembantu Awam (H11/H14)
 • Pembantu/Operator Jentera Pemunggah Awam (H11/H14)


Balik